Adventkyrkan

SAMS

Menu

Vårt offerlamm

Vårt offerlamm

Text och musik: Irene Hermansson

När Jesus Kristus tog korset på
en dag i Jerusalem,
då tog han allas synd på sig
och dog där för dig och mig.
Han utstod all skam på Golgata
och där vår frälsning han vann!
Han löste oss ur vår förnedring
och blev vårt offerlamm.
Han köpte oss fria från all vår skuld
och gav oss ett evigt liv.