Adventkyrkan

SAMS

Menu

Föreningen

SAMS logo

Föreningen

FÖRENINGEN
Musik - en gåva från Gud

Musik har i alla tider varit ett av de starkaste medlen för att uttrycka mänskliga känslor. Sång och musik kan ofta säga betydligt mycket mer än väl formulerade ord. Musikens främsta uppgift är att ära Gud och göra våra sinnen mottagliga för Guds kärlek. Musiken är därför ett av de bästa redskap vi har för att sprida det glada budskapet om Jesus. 
 

Varför SAMS?

Föreningen SAMS bildades när musiker i olika församlingar inom Adventist-samfundet kände ett behov av att samarbeta. SAMS som förening vill hjälpa församlingsmusiken och musikerna inom församlingarna att utvecklas, bl.a. genom seminarier, musikläger, körträffar, musikerträffar, låtskrivarhelger mm. Genom att hjälpa till att sprida egenproducerad musik vill vi inspirera till musikskapande på alla plan. 
 

Bli medlem i föreningen!

En förening kan inte fungera utan sina medlemmar, och medlem kan vem som helst bli. Du kan också stödja verksamheten genom frivilliga gåvor. Ett medlemskap innebär…
- Information om musikhändelser
- Möjlighet till råd och hjälp när det gäller musikutveckling
- Mer kontakt och samarbete med andra musikintresserade 
 

Vad kostar medlemskapet?

Att vara medlem i SAMS kostar ingenting! Men om du vill stödja vår förening med en frivillig gåva kan pengarna sättas in på föreningen SAMS pg 27 89 21 - 2.

Skicka ett e-mail till  sams@adventist.se  då kommer du med på vår email-lista. Vi sänder dig info om våra projekt och träffar. För mer information kan du kontakta någon i styrelsen.