Adventkyrkan

SAMS

Menu

SAMS 1988-2018, 30-årsjubileum

SAMS 1988-2018, 30-årsjubileum

Med anledning av SAMS 30 års jubileum blickar vi tillbaka till då föreningen bildades.

”Äntligen blir det av! En samordnad satsning på musiken i våra församlingar. I musik som framförs till Guds ära finns det så mycket andlig kraft, inspiration och glädje att både få och ge. Jag var i Stockholms Adventkyrka den första sabbaten i oktober. Där fanns det musikglädje! En stor kör och orkester”. .  Så började Anita Ohlson sin artikel i Missionären 1988. Och Barbro Dreje skrev: ”I månadsskiftet september/oktober anordnades det en musikträff i Stockholms Adventkyrka. Initiativtagarna till denna träff; Ulla-Britt Carlsson och Elbjørg Keyn Lundström har på detta sätt satt igång något som många innerligt längtat efter i flera år. Syftet med dessa träffar är att vi alla tillsammans, barn, ungdomar och äldre, i kör och orkester ska få uppleva gemenskapen i musiken och med denna som redskap verkligen kunna förmedla ett glädjens budskap till våra medmänniskor.

Efter kvällsmaten samlades alla musikintresserade för planering. Man bildade Sjundedags-Adventistsamfundets Musikförening i Sverige (SAMS) .  (Torbjörn Joreteg var den som först lanserade idén och akronymen SAMS = Sjundedags Adventisternas Musik Sällskap)

Föreningen fick följande interimstyrelse:

Ulla-Britt Carlsson, Eskilstuna; Elbjørg Keyn-Lundström, Stockholm; Irene Hermansson, Gränna; Mauritz Pihl, Rimbo och Torbjörn Joreteg, Stockholm.”

 

Utdrag ur Verksamhetsberättelse för SAMS 1988-1989      

Söndagen den 2 oktober 1988 valdes en interimsstyrelse för föreningen SAMS (Sjundedagsadventisternas Musik i Sverige), som därmed började sin officiella verksamhet.

En och en halv månad innan, hade vid samfundets årskonferens några musikintresserade samlats och beslutat att försöka organisera musikresurserna bland oss adventister.

En önskan uttrycktes att arbeta för en bättre körtradition, samt att få fler stråkare och blåsare, som kunde ge underlag för orkester och ensembleverksamhet.

En av SAMS målsättningar är att aktivera så många som möjligt, ung som äldre, att börja musicera.

För att få gehör för detta musicerande, där alla ska få känna sig välkomna, har föreningen under verksamhetsåret arrangerat 7 musikträffar och ett musikläger.

 

De första Musikträffarna

Stockholm 30/9-2/10 1988

Träff för kör och stråkar. I kören, som var omkring 100 personer, ingick Stockholmskören och Ekebyholms elevkör, samt sångare från närliggande församlingar. Ledare: Elbjørg K. Lundström.

Ett 60-tal stråkare var på plats. Ledare: Carina Carlsson.

 

Örebro 18-20/11 1988

Premiär för blåsorkester. Ett 25-tal trä- och mässingsblåsare spelade under Elbjørg K. Lundströms ledning.

Sångare från Örebro, Nyhyttan, och Gränna bildade kör. Ledare: Irene Hermansson och Karin Granberg.

Uppsala 17/12 1988 och 11/2 1989

Församlingen besöktes av stråkare och blåsare från Ekebyholm. Ledare: Ulla-Britt Eklöf Carlsson.

Norrköping 11/3 1989

Stockholmskören gav ett musikprogram tillsammans med sin ledare Elbjørg K. Lundström. På eftermiddagen, stor gemensam kör med samtliga närvarande sångare från Norrköping, Linköping och Örebro. Information om SAMS och demonstration av mässingsblåsinstrument samt blockflöjt.

Nyhyttan 7-9/4 1989

Träff för SAMS-stråkarna. Ca 35 barn, 6-16 år, spelade under ledning av Irene Hermansson, Cecilia Blomstedt, Andrew Stone och Irene Ossoinak.

Konsert i kyrkan söndag eftermiddag.

Hultafors 27-29/10 1989

Träff för körsångare, liten kammarorkester och SAMS-stråkarna. Körledare: Irene Hermansson, Kerstin Smårs.

Barnkör med Vivianne Karlsson.

Ledare för SAMS-stråkarna: Andrej Tajti, Cecilia Blomstedt.

Söndag förmiddag hölls föreningens första ÅRSMÖTE.

På eftermiddagen: Konsert med SAMS-musiker och en blåsorkester från Borås-symphonic Band med ledare: Börje Möller.

”Hultafors invaderades av barn den sista helgen i oktober. Inte vilka barn som helst, utan de barn som tillsammans är SAMS… Tänk att barn som ger så mycket ljud ifrån sig kan vara så trevliga att lyssna på… Tanken var att inspirera till mer musicerande i våra församlingar. Men för att göra det till verklighet behövs inte bara villiga barn utan också inspirerade vuxna, som inser att det är viktigt inte minst för församlingens tillväxt… Ulla-Britt Carlsson, eldsjälen i SAMS hade inbjudit en blåsorkester från Borås... Tack för att ni kom och tack till alla er som lagt ner tid och arbete för att hjälpa oss att förstå hur viktigt det är att musicera och att engagera sig i den här delen av församlingslivet!” Yvonne Öster

 

Adventistsamfundets första musikläger hölls på Ekebyholmsskolan

Så var rubriken i Missionären sommaren 1989. ”I början av juni skrevs det historia inom Adventistsamfundet när samfundets första musikläger genomfördes på Ekebyholm. Samtidigt som skolans ordinarie elever packade ihop och flyttade ut för terminen, flyttade vi musiklägerdeltagare in. En titt på anslagstavlan med dess namnlistor och tider för orkester, enskilt spel, kör, ridning visade att vi hade några intensiva dagar framför oss… Varje morgon efter frukost talade Paul Sundquist till oss… Han påminde oss: I Guds orkester är alla lika viktiga, vare sig vi är stora eller små instrument… Musiklägret gav verkligen mersmak. Eller för att låna ett ungdomligt omdöme: ” Mamma, det här var mycket roligare än jag hade trott!” Kitty Kamwendo.

 

SAMS Musikläger 1989-1994, 1996, 1998-2002 (till musiklägret 2001 hade vi Herbert Blomstedt som gästföreläsare). Totalt 12 läger (sedan, för få anmälda varje gång vi planerade att ha ett läger, krockade med andra sommarläger.)

Musikföreningen SAMNOR i Norge startades 1 april 1998

SAMS musikläger på Tyrifjord, Norge 20-27 juli 1998

Konserter (2-3 tim långa!): onsdag på Tyrifjord, fredag Norderhov kirke, Sabbatsgudstjänst och konsert på Tyrifjord lördag kväll, söndag kväll Margaretakyrkan, Oslo

 

Första musiklägret hölls på Ekebyholm v.24 år 1989 (sedan hölls musiklägren v.30), söndag-onsdag med avslutningskonsert, som också inledde årets unionskonferens, där SAMS hjälpte till.

SAMS uppgift har alltid varit att stödja sången och musiken i vårt samfund och särskilt bidragit under konferenserna och många år har SAMS varit ansvarig för all sång och musik under dem.

Musiklägren innehöll: Körledar - och körsångarkurs. Stråk - och blåsorkester. Barnkör. Undervisning i olika instrument och i sång. Lägret hade 96 deltagare det första året. Deltagarantalet minskade det sista året.

Lokala musikgrupper 1989 -

SAMS fortsätter att ansvara för stråkgruppen på Ekebyholm, som startades 1985. I gruppen finns 14 småstråkare. Ledare: Irene Ossoinak.

Ekebyholms blåsorkester (start 1985) leds i år 1989 av Claes Lengström, och har 15 medlemmar några blåsare från Uppsala.

Under året har en blockflöjtsgrupp samlats på Ekebyholm under ledning av Bo Rudholm. Denna grupp, liksom en motsvarande i Eskilstuna församling, fick impulsen att starta under en av våra musikträffar. Liksom i Örebro. Gruppen består av barn och vuxna, tillsammans 13 stycken. Ledare: Ulla-Britt Carlsson.

Nyhyttan har SAMS organiserat Suzuki undervisning i fiol för 10 barn. 4 från församlingen och 6 av deras kamrater från Järnboås. Denna grupp startade 3/9 1989. Lärare: Karin Gibbson.

Som ett direkt resultat av blåsträffen i Örebro i november 1988 började 9 personer, barn och vuxna från Örebro och Nyhyttans församlingar att spela olika mässingsblåsinstrument (som inköptes från Norge och betalades med ett penninglån). Denna Brassgrupp i Örebro, som får sin undervisning på musikhögskolan i Örebro har under hösten utökats med ytterligare 3 personer.

En körensemble på 14 personer av sångare från Örebro och Nyhyttan startade i oktober 1989 på SAMS rekommendationer. Kören träffas en dag i månaden och övar flera timmar under ledning av Kerstin Smårs = Kersti Esselwall Smårs

SAMS STYRELSER (20 olika styrelser med 7 olika ordföranden under 30 år)

SAMS första styrelse valdes på årsmötet 29.10.1989, Hultafors

1989-1990: ordförande: Carl Prästiin, kassör: Gunvor Berglund, Unionsrepresentant: Lars Gille, Mauritz Pihl, Cecilia Blomstedt, Ulla-Britt Carlsson, Rita Halvorsen, Yvonne Löfgren.

SAMS styrelse 1990-1991: ordförande: Vivianne Carlsson, vice ordförande: Cecilia Blomstedt, sekreterare: Rita Halvorsen, kassör: Gunvor Berglund, unionsrepresentant: Lars Gille, övriga medlemmar: Vivianne Karlsson, Zinita Kazen, Elbjørg Keyn Lundström, Per-Olov Ramberg.

SAMS styrelse 1991-1992: ordf. Vivianne Carlsson, vice ordf. Cecilia Blomstedt, sekr. Bo Rudholm, kassör: Gunvor Berglund, unionsrepr. Lars Gille, övr. medl. Grete Berglund, Rita Halvorsen, Elbjørg Keyn Lundström, Per-Olov Ramberg.

SAMS styrelse 1992-1993: ordf. Elbjørg Keyn Lundström, vice ordf. Cecilia Blomstedt, sekr. Bo Rudholm, kassör: Gunvor Berglund, unionsrepr. Lars Gille, övr.medl. Agneta Kazen Berglund, Rita Halvorsen, Irene Hermansson, Irene Ossoinak.

SAMS styrelse 1993-1994: ordf. Elbjørg Keyn Lundström, vise ordf. Cecilia Blomstedt, sekr. Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, unionsrepr. Willy Aronsen, övr. medl: Agneta Kazen Berglund, Richard Larsson, Hannele Nilsson.

SAMS styrelse 1994-1995: ordf. Elbjørg Keyn Lundström, vice ordf. Cecilia Blomstedt. sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, unionsrepr. Willy Aronsen, övr. medl. Zinita Kazen, André Frank.

SAMS styrelse 1996 och 1997: ordf. Elbjörg Keyn Lundström, vice ordf. Cecilia Blomstedt. sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, unionsrepr. Claes Lundström, övr. medl. Zinita Kazen, André Frank. (1996 gick SAMS förening över till att ha verksamhet under kalenderår istället för att börja på ht)

SAMS styrelse 1998 och 1999: ordf. Elbjörg Keyn Lundström, vice ordf. Cecilia Blomstedt. sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, unionsrepr. Claes Lundström, övr. medl. Zinita Kazen, Therese Karlsson.

SAMS styrelse 1999 till 2001: ordf. Elbjörg Keyn Lundström, vice ordf. Lars Engdahl, sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, unionsrepr. Claes Lundström, övr. medl. Cecilia Blomstedt, Yamandu Pontvik.

SAMS styrelse 2001: ordf. vakant (Elbjörg K Lundström avgick), vice ordf. Lars Engdahl, sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, unionsrepr. Claes Lundström, övr. medl. Cecilia Blomstedt, Vivianne Karlsson.

SAMS styrelse 2002 och 2003: ordf. Lars Engdahl, vice ordf. vakant, sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, unionsrepr. Karin Wieczorek, övr. medl. Cecilia Blomstedt, Vivianne Karlsson, Eva-Charlotte Hermansson Roslin.

SAMS styrelse 2004: (tf.ordf. på årsmötet Karin Wieczorek, Lars Engdahl avgick i oktober 2004)  ordf. Eva-Charlotte Roslin, vice ordf. vakant, sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, övr. medl. Cecilia Blomstedt, Vivianne Karlsson, Kari Stavdal, Håkan Harritz.

SAMS styrelse 2005 och 2006: ordf. Eva-Charlotte Roslin, vice ordf. Cecilia Blomstedt, sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, övr. medl. Vivianne Karlsson, Kari Stavdal, Nils-Erik Lundberg, Lars Engdahl.

SAMS styrelse 2007 till 2009: ordf. Eva-Charlotte Roslin, vice ordf. Cecilia Blomstedt, sekr: Henrik Kauhanen, kassör: Hjördis Braconiér, övr. medl. Vivianne Karlsson, Kari Stavdal, Tobias Edlund, Irene Hermansson, Nils-Erik Lundberg.

SAMS styrelse 2010: ordf. Kari Stavdal, vice ordf. Cecilia Blomstedt, sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, övr. medl. Henrik Kauhanen, Elisabet Hermansson, Andrea Simon Millares, Vivianne Karlsson, suppleant: André Frank.

SAMS styrelse 2011 och 2012: ordf. Kari Stavdal, vice ordf. Cecilia Blomstedt, sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, övr. medl. Henrik Kauhanen, Elisabet Hermansson, Vivianne Karlsson, André Frank.

SAMS styrelse 2013 och 2014: ordf. Kari Stavdal, vice ordf. Cecilia Blomstedt, sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, övr. medl. Pauli T Alsing, Peter Gille, Elisabet Hermansson, Vivianne Karlsson.

SAMS styrelse 2015: ordf. Kari Stavdal, vice ordf. Cecilia Blomstedt, sekr: Irene Hermansson, kassör: Hjördis Braconiér, övr. medl. Pauli T Alsing, Peter Gille, Elisabet Hermansson, Vivianne Karlsson, Benjamin Hailemariam, Senni Millares.

SAMS styrelse 2016: ordf. Kari Stavdal, vice ordf. Cecilia Blomstedt, sekr: Senni Millares, kassör: Hjördis Braconiér, övr. medl. Pauli T Alsing, Peter Gille, Elisabet Hermansson, Vivianne Karlsson, Irene Hermansson.

SAMS styrelse 2017-(2020): ordf. Irene Hermansson, vice ordf. Cecilia Blomstedt, sekr: Senni Millares, kassör: Hjördis Braconiér, övr. medl. Pauli T Alsing, Peter Gille, Elisabet Hermansson, Vivianne Karlsson, Kari Stavdal.

 

KÖRFESTIVAL i Immanuelskyrkan, Örebro 9-10/3  - 1996 med Olle Widestrand och Eivind keyn.

KÖRFESTIVAL i Brickebergskyrkan, Örebro 1/4 - 2000 med Per Harling.

MILLENIUMKONSERT 2000 i Oslo Domkirke, Stortorget 11, söndagen 24.9.2000 kl 17:00 med Eivind och Björn Keyn ledare för SAMNOR och Elbjørg Keyn Lundström för SAMS.

MUSIKKONSULENT anställd på 50% Eva-Charlotte Roslin, april 2004

KONSERT i Betelkyrka, Örebro 2.10.2004 kl 19:00 med Lennart Jernestrand (piano), Oskar Bly (sång), Kersti E Smårs (sång), dir: Eva-Charlotte Roslin

PIANOSEMINARIUM i Adventkyrkan, Stockholm 26.2.2005 med Lennart Jernestrand och på kvällen framförde han och Per-Olof Ehrlin en konsert med sånger av Einar Ekberg, 100 års minne.

CD inspelning ”Av kärlek” 125 års jubileum 2005;

”Av tacksamhet” 130 års jubileum 2010;

”Våra Barnsånger” & nothäfte; ”Våra Bibelsånger” 135 års jubileum 2015.

 

Adventistsamfundet firar 125 år i Sverige.  Ekebyholm 15-19 juni 2005

2 Minneskonserter (ett år efter Norman Blomstedt avled). 21.10.2006 Adventkyrkan, Göteborg, och den 3.2.2007 Adventkyrkan, Stockholm. SAMS kammarkör: Klangfyllt (38 sångare) och orkestern bestod av 30 instrumentalister.Dir: Eva-Charlotte Roslin 

 

Kör- och orkesterträff i Lissabon, Portugal.  September 2007. Eva-Charlotte Roslin Slawinski och Irene Hermansson ledde var sin Workshop och hade en konsert som blev starskottet för organisationen av musiken inom Adventistsamfundet i Portugal. Vid nästa resa till Portugal följde Tamira Johansson med som inspiration för violasterna. Samfundets musikansvarige i Portugal och Eva-Charlotte hade ett möte där hon redogjorde hur SAMS fungerade i Sverige. (Resorna bekostades av privata sponsorer i Portugal)

 

SAMS 20 år Sommarfestivalen avslutades med en konsert den 5.7.2008 i Norrtälje kyrka arrangerad av SAMS ”En musikalisk upplevelse i sommarkvällen” . Från folkmusik till opera.

Närradion i Göteborg 30 år 2009 SAMS kör och orkester medverkade under ledning av Eva-Charlotte Roslin. Gudstjänst på Sabbaten den 16 maj i Adventkyrkan, program på kvällen i Smyrnakyrkan. Där bl.a. Ruben Engdahl och Anne-Maj Sandström talade.

Stockholms Adventkyrka - 125 år. SAMS tillfrågades att ordna en kvällskonsert den 24 oktober 2009 vid församlingens 125 års jubileum. ”Sånger förr och nu”.

Adventistsamfundet 130 år i Sverige Sams anordnade en konsert på lördag kväll den 4 september 2010 i Adventkyrkan, Göteborg.

Ekebyholmsskolan 80- års jubileum den 2 juni 2012 (1932-2012)

Jubileumskören under ledning av Irene Hermansson och Elbjørg Keyn Lundström, Oktetten och flera solister, Familjen Keyn Lundström och några sångare från Norge medverkade också.

 

Vårkonsert med SAMS kören i Adventkyrkan, Göteborg den 20 april 2013

Sjundedags Adventistsamfundet 150 år 1863-2013

Ekebyholm den 18-20 oktober 2013, SAMS kören medverkade

 

Vårkonsert med SAMS kören, Adventkyrkan, Norrköping den 17 maj 2014

Sånggudstjänst med SAMS kören, Adventkyrkan, Jönköping den 4 oktober 2014

JULKONSERT med SAMS kören, Adventkyrkan, Göteborg den 6 december 2014

JULKONSERT med SAMS kören, Adventkyrkan, Stockholm den 5 december 2015

RUTTER Konsert med SAMS kören, Adventkyrkan, Göteborg den 3.9.2016

Medverkande: gitarristen Claudio Garay Cid och en ungdoms trio från Oslo.

 

Sånggudstjänst ”På helig mark – inför Gud i bön och lovsång” i Adventkyrkan, Stockholm den 11.3.2017 medverkande: solosång Kersti Esselwall Smårs

Musikens och musikerns roll i Gudstjänsten samtalsledare: Kersti Esselwall Smårs. Stockholm 11.3.2017 kl 15

RUTTER Konsert med SAMS kören, Adventkyrkan Stockholm den 13 maj 2017

JULKONSERT med SAMS kören, Ekebyholmskörerna och en Ukrainsk sånggrupp.

Ekebyholm 2.12.2017

 

Besökt olika församlingar under årens lopp, för att inspirera mm.

”Våra Sånger” Pga STIM kostnader mm började vi skriva egna sånger för att använda gratis i våra församlingar i Sverige. Första häftet utkom 1998, efter ett givande musikläger på Ekebyholm med Lars Engdahl som undervisade oss i låtskrivning. Många började skriva sånger för första gången. Sångskatten har växt under årens lopp till över 150 sånger med minst 40 olika personer som skrivit sångtexter och melodier. (2017)