Adventkyrkan

SAMS

Menu

Vår far

Vår far

Text: Matt.6: 9-13
Textbearbetning och musik: Agneta Kazen Berglund

Vår far, du som är i himlen.
Vår far, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat
låt ditt rike komma,
låt din vilja ske på jorden som i himlen.
Ge oss idag vårt bröd för
dagen som kommer,
förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
För ditt, ditt är riket
och din är makten och äran.
I evighet, ja i evighet.
Amen, Amen, Amen.