Adventkyrkan

SAMS

Menu

Under himlens löftesstjärnor

Under himlens löftesstjärnor

Text och musik: Gunnar Gimbler

När jag vandrar framåt här i världen
under himlens stjärnor vill jag stå.
All min längtan är då hos min Fader
som har omsorg om mig var jag går.

Kör:
Vill du inte ta mig uti handen
följa vägen som vår Jesus gått,
snart till bröllopsfesten skall vi samlas
för att aldrig mera skiljas åt.

Låt oss skynda att ta på oss skruden,
som för oss har blivit ren som snö.
Allt vad Jesus gjort för oss på jorden,
bliver himmelsk glädje för oss då.

Alla sorger, lidande och plågor,
har bytts ut med glädjens frid och ro.
Att med Jesus vandra fram till Fadern,
vilken sällhet, underbar och stor.