Adventkyrkan

SAMS

Menu

Sköna, helga sabbatsdag

Sköna, helga sabbatsdag

Text: Maria Iivainen
Musik: Tommy Uimonen

Sköna, helga sabbatsdag,
fyll oss med Din kärlekslag.
Lov och pris vi sjunger än:
Ära hör till Konungen!

Nu vi samlas inför Dig.
Led oss bort från syndens stig.
Giv Din nåd till oss, vi ber,
rena hjärtat mer och mer.

Helge Ande och Guds ord,
så det i vårt hjärtas jord.
Håll oss fast i kärleken,
att vi följer sanningen.