Adventkyrkan

SAMS

Menu

Sjung till Herrens ära - ljudfil

Sjung till Herrens ära - ljudfil

Text: Psaltaren 96:1-2
Musik: Pauli Timonen Alsing

Sjung till Herrens ära en ny sång.
Sjung till Herrens ära alla länder.
Sjung till Herrens ära, lova Hans namn.
Prisa Herren för Hans stora nåd.
Sjung till Herrens ära en ny sång.
Sjung till Herrens ära alla länder.

Sjung till Herrens ära en ny sång.
Sjung till Herrens ära alla länder.
Sjung, förkunna glädje, glädje var dag.
Sjung om Herrens underbara frälsning.
Sjung till Herrens ära en ny sång.
Sjung till Herrens ära alla länder.