Adventkyrkan

SAMS

Menu

Seger i Herren

Seger i Herren

Text och musik: Lillemor Brandum

Refr.:  Min Herre ger seger
och möjlighet att leva som han vill.
Min Herre ger kraften
och frihet att höra honom till.
Min Herre har ordet
som visar rätta vägen varje dag.
Min Herre mig leder hem till sig om blott jag tror.

v.1  Det är skönt att veta att kraften finns att få.
Stöd ifrån min Herre för mig att målet nå.
Jesus har gått före och rum för mig berett
i den sköna boning som ingen av oss sett.

Refr.:  Min Herre ger seger
och möjlighet att leva som han vill.
Min Herre ger kraften
och frihet att höra honom till.
Min Herre har ordet
som visar rätta vägen varje dag.
Min Herre mig leder hem till sig om blott jag tror.

v.2  Livets vägar skiftar men Herrens kraft består.
Jag kan målet finna om Herrens väg jag går.
Jesus är min visshet att himlen jag får se.
Honom vill jag prisa och all min kärlek ge.

Refr.:  Min Herre ger seger
och möjlighet att leva som han vill.
Min Herre ger kraften
och frihet att höra honom till.
Min Herre har ordet
som visar rätta vägen varje dag.
Min Herre mig leder hem till sig om blott jag tror.