Adventkyrkan

SAMS

Menu

Kom, prisa Gud

Kom, prisa Gud

Text och musik: Elisabet Hermansson

Kom, prisa Gud!
Värdig allt lov!
Herre allsmäktig,
Dig vi prisa vill.