Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jag hörde en ton

Jag hörde en ton

Text och musik: Lars-Gustaf Larsson

Må Din kärlek bryta fram, må Din vilja ske, Guds Lamm,
må mitt liv bli ett välbehagligt offer.
Må Du ta allt jag är, Du som vägen mig lär,
Du som ser till mitt bästa i det höga.
Allt jag är, allt jag har, har jag fått av Dig, Far,
ta mig helt, jag vill leva för Gud. 

1.Jag hörde en ton, förunderligt klar,
den tonen gav tröst, den kom från min Far:
Sök mig i allt, Jag är hos dig här,
säg blott ditt Kom! och Jag är när.

2.Så fick jag Hans frid, tillbaka igen,
då jag ger mig tid, Han är där min Vän,
lyfter mitt mod och bär mig i tro,
att Han vill i mitt hjärta bo.