Adventkyrkan

SAMS

Menu

Jag förmanar er

Jag förmanar er

Text: Ef. 4: 1-3
Musik: Bodil Morris

Jag förmanar er att leva ett liv med värdighet.
Jag förmanar er att leva ett liv med värdighet,
som Gud kallat er till.
Med ödmjukhet och mildhet visa tålamod och fördragsamhet mot varann,
med ödmjukhet och mildhet visa tålamod och fördragsamhet mot varann. 

Var ivriga, bevara Guds Andes enhet som Han ger oss genom fridens band.
Var ivriga, bevara Guds Andes enhet som Han ger oss genom fridens band.