Adventkyrkan

SAMS

Menu

I denna adventstid

I denna adventstid

Text och musik: Irene Hermansson

Vi sjunger ut i lovsångsljud
med pris och tack till Herren Gud!
I denna oroliga tid kom med din heliga frid.
Herre Jesus, Du kommer snart!
Låt ditt Ord bli uppenbart.

Ära vare Gud i höjd!
Stäm nu upp med hjärtans fröjd.
Barnaröster klinga och klockor hörs ringa
ett budskap om frid i denna adventstid.

I alla fönster lyser ljus.
I kyrkorna hörs orgelbrus.
Och sånger nu sjungs till Guds ära,
årets slut är nu nära.
Frälsaren vill vi än en gång
prisa med vår jubelsång.

Ära vare Gud i höjd!
Stäm nu upp med hjärtans fröjd.
Barnaröster klinga och klockor hörs ringa
ett budskap om frid i denna adventstid.