Adventkyrkan

SAMS

Menu

Helig, Helig, Helig

Helig, Helig, Helig

Text och musik: Krister Pontvik

1. Min Herre så älskad, jag prisar och upphöjer. 
Värdig och Helig min Frälsare den Högste.

Refr. /: Helig, Helig, Helig, så älskad Du min Herre. 
Helig, Helig, Helig, mitt Liv min Sång och Glädje. :/ 

2. Min Herre så älskad, min Vän alltid så nära, 
min Mening och Pappa Dig vill jag för allt tacka.