Adventkyrkan

SAMS

Menu

Helig, Helig, Helig

Helig, Helig, Helig

Helig Helig Helig

vers 1 Min Herre så älskad jag prisar och upphöjer

Värdig och Helig min Frälsare den Högste

Refr.   /: Helig Helig Helig så älskad Du min Herre

Helig Helig Helig mitt Liv min Sång och Glädje :/

vers 2 Min Herre så älskad min Vän alltid så nära

min Mening och Pappa Dig vill jag för allt tacka

Refr.

 

Text & musik: Krister Pontvik