Adventkyrkan

SAMS

Menu

Helig är Guds Sabbatsdag

Helig är Guds Sabbatsdag

Text & musik: Irene Hermansson

Helig, helig, helig är Herren Gud. Heligt är Hans namn. 
Helig är Guds Sabbats dag, vi sjunger och tillber.

Helig, helig, helig är Herren Gud. Heligt är Hans namn. 
Heligt är det tempel där vi har samlats nu, 
och Ordet som vi läser är Jesu glada bud.

Helig, helig, helig är Herren Gud. Heligt är Hans namn. 
Helig är Guds Sabbats dag, vi sjunger och tillber.