Adventkyrkan

SAMS

Menu

Gud, vi kommer inför dig

Gud, vi kommer inför dig

Text och musik: Lars Engdahl

/: Gud, vi kommer inför dig, i din helighet.
Du den högsta tillber vi, böjer oss i ödmjukhet. (FINE)

Vi tillber dig herre Gud, prisar högt ditt namn.
Nåd och kärlek är ditt bud, helige Gud. :/