Adventkyrkan

SAMS

Menu

Gud vi kommer inför dig

Gud vi kommer inför dig

Text och musik: Lars Engdahl

/: Gud vi kommer inför dig, i din helighet.
Du den högsta tillber vi, böjer oss i ödmjukhet. (FINE)
Vi tillber dig herre Gud prisar högt ditt namn.
Nåd och kärlek är ditt bud, helige Gud. :/