Adventkyrkan

SAMS

Menu

Gud skall torka tårarna

Gud skall torka tårarna

Text: Upp. 21:4;
Musik: Hannu Huhtala

Gud skall torka alla tårar från deras ögon.
Döden skall inte finnas mer,
och ingen sorg och ingen klagan,
och ingen smärta skall finnas mer.
Ty det som en gång var är evigt borta.
Ty det som en gång var är evigt borta.