Adventkyrkan

SAMS

Menu

Gläd er och sjung

Gläd er och sjung

Text och musik: Irene Hermansson

Gläd er och sjung, alla syskon, och stäm in i lovsångskören till vår Herre.
Ja, gläd er och lova Gud som gjort så mycket gott för oss.
Ja, gläd er och sjung, alla syskon, och stäm in i lovsångskören till vår Herre.
Ja, gläd er och lova Gud som gjort så mycket gott för oss.

Ja, Jesus vill vi prisa med tacksamma hjärtan
och glädjen som vi känner vill vi uttrycka så här:
/: ”Tack och lov, Tack och pris! Du vår Gud är värdig lov och pris!
Tack och lov, Tack och pris! Du, vår Gud är värdig lov och pris!” :/ (ev. repris)

Ja, gläd er och sjung kära syskon, och stäm in i lovsångskören till vår Herre.
Ja, gläd er och lova Gud som gjort så mycket gott för oss!