Adventkyrkan

SAMS

Menu

Frukta inte - ljudfil

Frukta inte - ljudfil

Text: Jes.41:10
Musik: Elisabet Hermansson

Frukta inte, ty jag är med dig.
Se dig inte ängsligt om.
Frukta inte, ty jag är med dig.
Se dig inte ängsligt om ty jag är din Gud.
Jag styrker dig och jag hjälper dig.
Jag uppehåller dig
med min rättfärdighets högra hand.