Adventkyrkan

SAMS

Menu

Filipperbrevet 4:8

Filipperbrevet 4:8

Text: Fil.4:8
Melodi: Trad.
Bearb.: Sissel Sjölander

Det som är sant och det som är upphöjt
det som är rätt och rent
Det som är värt att älska och ära
allt som kallas dygd
Allt som förtjänar beröm,
ta fasta på detta varje dag!
Då ska fridens Gud vara med er.