Adventkyrkan

SAMS

Menu

En dag

En dag

Text: Etel Olsson
Musik: Irene Hermansson

1. En dag skall Jesus komma
med makt och härlighet,
och hämta sina fromma
till himlens härlighet.
Det löftet har Han givit,
och Han står vid sitt ord.
I boken står det skrivet
om bröllopsdukat bort.

2. En liten tid ni ser mig,
sen går jag till mitt hem.
Men de som trogna varit,
skall se mig snart igen.
Ty jag skall föra bruden
från jorden hem till mig.
Och himlens alla gåvor
framdukas då för dig.

3. Ja då skall bröllop firas
uti min Faders hus.
Och brudeskaran klädes
i härlighet och ljus.
Ty korsets törnekrona
byts ut mot segerkrans.
Och segerfursten firar
sin brud i gyllne glans.