Adventkyrkan

SAMS

Menu

Du allena är Herren

Du allena är Herren

Text: Neh. 9:6
Musik: Irene Hermansson

Du allena är Herren, Du har gjort himlarna
och himlarnas himmel och hela deras härskara,
jorden och allt vad därpå är, 
haven och allt vad som är i dem.
Och det är du som behåller det allt vid liv, 
och himmelens härskara tillbeder dig.