Adventkyrkan

SAMS

Menu

Dig vill vi Jesus möta

Dig vill vi Jesus möta

Text och musik: Hannu Huhtala

1.Dig vill vi, Jesus, möta. Möta Dig just nu här.
Jesus, du ser vår längtan. Själen så törstig är.
Fyll oss med Helig Ande, fyll oss med glädje och frid.
Kärlekens ton vill vi höra, Jesus. Nådens ord ger oss frid.

2.Dig vill vi, Jesus, prisa. Du är vår Frälsare.
Du ger all kraft och styrka, Jesus vår hjälpare.
Allsmäktig Gud och vår Fader, kärlekens skapare.
Tack att du sände din son till jorden, Han är vår Frälsare.
Jesus vår Frälsare.