Adventkyrkan

SAMS

Menu

Det som är sant och upphöjt

Det som är sant och upphöjt

Text: Fil. 4: 8
Musik: Trad. (Jesus är kärleken) bearb.: Sissel Sjölander

Det som är sant och det som är upphöjt, det som är rätt och rent, 
det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd, 
allt som förtjänar beröm, ta fasta på detta varje dag! 
Då ska fridens Gud vara med er.