Adventkyrkan

SAMS

Menu

Bön

Bön

Mel: Skönt det är i kvällens timma/Här är gudagott att vara
Text: Stina Eklund 1934


Lyft min själ på vita vingar
närmare till dig o Gud. 
Giv att tanken fri sig svingar 
upp till dig med bönens ljud. 
Lär mig lyssna, när du talar, 
talar varning, tröst och frid. 
Ljuvt din stämma mig hugsvalar, 
ger mig mod i livets strid.
 
Lär mig nöjd och tacksam 
vara för det goda som du ger. 
Skydda mig för varje fara, 
du som alltid faran ser. 
Lär mig älska dig allt mera, 
vittna om vad själv jag fått. 
För ditt rike samla flera, 
som i synd och mörker gått.
 
Uti livets alla öden 
lär mig hoppas på din nåd. 
Var min kraft och tröst i nöden. 
Giv mig då ditt visa råd. 
Hjälp mig offra, lär mig lida, 
om det så är ditt behag. 
Och i hoppet städse bida 
evighetens ljusa dag.