Adventkyrkan

SAMS

Menu

Betlehems stjärna

Betlehems stjärna

Text: Stina Eklund Pettersson
Musik: Irene Hermansson

1. Det tändes en stjärna vid österns rand
en strålande morgonstjärna.
Fromma herdar i Österland,
som hjorden i natten värna,
skåda med undran stjärnans gång,
hör i fjärran underbar sång,
sjungen av änglaröster.

2. Den nattliga nejden strålar av ljus och
himmelska sången klingar.
Då uti sakta vingesus,
ängeln mot jorden sig svingar.
Förkunnar fridens glada bud,
en ljuvlig hälsning ifrån Gud
till jordens släkter alla.

3. För längtande själar som satt sitt hopp
till den som i Skriften sias,
frälsningens sol i glans går opp.
Nu är han kommen, Messias.
Se, han är född i Davids stad.
Så bådar ängelns hälsning glad
till herdarna i natten.

4. Med glädje de tågar till Betlehem.
Stjärnan dem leder på färden.
Barnet, som frälsning bringar dem
och alla folken i världen.
Gudasonen i ringhet klädd
de skåda där på krubbans bädd,
och Honom hyllning bringa.

5. Se stjärnan i Öster, tindrande klar
lyst genom seklernas väkter.
Gudakärlek blev uppenbar
för jordens trälbundna släkter.
Betlehems stjärna - stråla, brinn!
Gjut Din glans i själarna in!
Båda frälsning för världen!