Adventkyrkan

SAMS

Menu

Vunna för att vinna

Vunna för att vinna

Text och musik: Andrea Simon Millares

Tillsammans har vi samlats,
tillsammans med en tro.
Lämnat världens mörker
och funnit sabbatsro.
Tillsammans går vi framåt
med budskap rent och klart.
Stärkta utav hoppet att
Jesus kommer snart!

Framåt, framåt i tro!
Alla folk och stammar,
höj upp er röst och sjung!
Framåt, framåt i tro!
Vunna för att vinna,
vinna själar för vår Kung!

Skörden den står redo,
lyft din blick och se.
Kalla hela världen
att skaparen tillbe!
Evigt evangelium,
vittnar om vår Gud.
Ger oss tron på Jesus
och kärlek till hans bud.

Framåt, framåt i tro!
Alla folk och stammar,
höj upp er röst och sjung!
Framåt, framåt i tro!
Vunna för att vinna,
vinna själar för vår Kung!
Vunna för att vinna,
vinna själar för vår Kung!