Adventkyrkan

SAMS

Menu

Vi vill sjunga

Vi vill sjunga

Text och musik: Irene Hermansson

Vi vill sjunga jubelsånger.
Vi vill upphöja vår Gud!
Du kanske undrar vad som får oss
att höja lovsångsljud.
Jesus Kristus kom till jorden
för att rädda dig och mig.
Han är vår Herre,
Han vill hjälpa
och leda oss till sig.

Finns det mening med ditt liv här?
Oron trycker ner din själ.
O, kom till Jesus, bed till honom,
för Han vill alla väl.
Våga leva i Hans närhet.
Börja lovsjunga Hans namn.
Han är vår frälsning,
Han oss älskar
och för till säker hamn.

Vi vill sjunga till Guds ära.
Ja, lovsjunga gång på gång.
Vi vill berätta om Hans kärlek
som lockar oss till sång.
Tacka Herren för Hans godhet.
Han vill ta oss i sin famn.
Så låt oss leva till Guds ära
och lovsjunga Hans namn!