Adventkyrkan

SAMS

Menu

Vi vill höja jubelsång

Vi vill höja jubelsång

Text och musik: Lars Engdahl

Jesus du har gett ditt liv för oss,
du har offrat dig själv för oss.
Jesus du har visat kärleken,
nåd och kärlek från Gud.
Vi vill höja jubelsång
till vår frälsare,
Jesus du är underbar,
du som älskar oss så.

Jesus du har gett oss Andens kraft,
du vill fylla oss med dig själv.
Jesus du har gett oss löftena:
du skall vara med oss.
Vi vill höja jubelsång
till vår frälsare,
Jesus du är underbar,
du som älskar oss så.

Jesus du vill ge oss himmelen,
evigt liv där vi är med dig.
Jesus du skall torka tårarna
med din glädje och frid.
Vi vill höja jubelsång
till vår frälsare,
Jesus du är underbar,
du som älskar oss så.