Adventkyrkan

SAMS

Menu

Vi vill höja jubelsång

Vi vill höja jubelsång

Text och musik: Lars Engdahl

Jesus, du har gett ditt liv för oss,
du har offrat dig själv för oss.
Jesus, du har visat kärleken,
nåd och kärlek från Gud.
Vi vill höja jubelsång
till vår frälsare,
Jesus, du är underbar,
du som älskar oss så.

Jesus, du har gett oss Andens kraft,
du vill fylla oss med dig själv.
Jesus, du har gett oss löftena:
du skall vara med oss.
Vi vill höja jubelsång
till vår frälsare,
Jesus, du är underbar,
du som älskar oss så.

Jesus, du vill ge oss himmelen,
evigt liv där vi är med dig.
Jesus, du skall torka tårarna
med din glädje och frid.
Vi vill höja jubelsång
till vår frälsare,
Jesus, du är underbar,
du som älskar oss så.