Adventkyrkan

SAMS

Menu

Vem kan visa vägen hem?

Vem kan visa vägen hem?

Text och musik: Lars-Gustaf Larsson

Vem kan visa vägen hem om ej Du?
Vem kan ge en mänska frid, om ej Du?
Du som talade Ditt - bliv,
kan ge vägen direktiv,
därför, Herre, led mig hem, ända hem!