Adventkyrkan

SAMS

Menu

Vårsång

Vårsång

Text: Stina Eklund Pettersson (Växjö våren 1933)
Mel: O, du sköna ungdomstid (Sions Sånger 561)

Sköna Maj välkommen var.
Sol och ljus du med dig har,
vill ock vårens hälsning bringa.
Uti glada toner klinga
vårens sång från berg och dal,
vårens sång från berg och dal.

Se, hur härligt majsol ler,
liv och värme jorden ger.
Ljuvlig doft, som oss behagar
ifrån gröna fält och hagar,
blandas skönt i vårens tid,
blandas skönt i vårens tid.

Blommor uti tusental,
smycka skönt naturens sal.
Nu i björkar, al och lindar
susa vårens ljumma vindar.
Bäcken porlar glad och fri,
sjunger vårens melodi.

Lärkan slår i skyn sin drill.
Våren nu oss fröjda vill.
All naturen nu förkunnar
Skaparns makt med tusen munnar,
höjer glada lovsångsljud
till sin Skapare och Gud.

Ljuvligt klingar vårens sång,
tidig morgon, dagen lång.
Skulle vi då kunna tiga,
nej, från våra hjärtan stiga
tacksamhetens glada ljud
till vår Fader och vår Gud.