Adventkyrkan

SAMS

Menu

Varför?

Varför?

Text: Elisabeth Pettersson; sista versen: Björn Orrefur
Musik: Björn Orrefur

En ny dag, ett oskrivet blad.
Någon får gråta och någon blir glad.
Ja, någon går hungrig, någon får äta,
äta sig mätt.
När timman är slagen ännu en gång,
jag undrar bara vad som har skett.

Ännu en ny dag med så många möjligheter.
En värld där mänskor lider, ensamma.
”Gud, ge dem mod!” vi ber.
Varför finns det så mycket fruktansvärd nöd,
när Gud finns som ger oss kärlek och stöd?

En ny dag, ett oskrivet blad.
Någon får gråta och någon blir glad.
Ja, någon går hungrig, någon får äta,
Ja, äta sig mätt.

När timman är slagen ännu en gång,
jag undrar bara vad som har skett.
Inte blir det alltid rätt, när dagen är slut.
Så kom ihåg min käre vän
att det finns en kärlek som evigt består.