Adventkyrkan

SAMS

Menu

Vår gode Gud

Vår gode Gud

Text och musik: Rose-Marie Timonen Alsing

Vår gode Gud jag prisa vill.
Han har gett sitt liv för mig.
Han älskar mig och vill mig väl.
Underbar är Herren Gud.
Så förunderligt skönt.
Han har skapat vår värld.
Varje grässtrå, var blomma, vart träd.
Vilken kärlek så stor han vill visa mig nu.
Han har omsorg om mig varje dag.
Vår gode Gud jag prisa vill.
Han har gett sitt liv för mig.
Min frälsare jag prisa vill.
Inget kan mig skilja från Hans nåd!