Adventkyrkan

SAMS

Menu

Urtidens Gud

Urtidens Gud

Text: från 5 Mos. 33:27; Ps. 23:4
Musik: Hannu Huhtala

Däruppe är urtidens Gud, hit når den Eviges armar.
I den mörkaste dal jag fruktar ej, Du är med mig.
Du är urtidens Gud, urtidens Gud.
I den mörkaste dal jag fruktar ej.