Adventkyrkan

SAMS

Menu

Upplev frälsningens glädje

Upplev frälsningens glädje

Text och musik: Lars Engdahl

Upplev den glädje frälsningen ger
i Jesu Kristi namn.
Frälsningens gåva skänker oss liv,
ett liv för evig tid.
Gud är god! Gud är god!
Sjung hans lov alla folk på vår jord!
Lova hans namn! Prisa hans verk!
Hylla hans kärlek underbar!
Upplev den glädje frälsningen ger
i Jesu Kristi namn.

Upplev den frid försoningen ger
i Jesu Kristi namn.
Frälsningens gåva skänker oss frid,
en frid för evig tid.
Gud är god! Gud är god!
Sjung hans lov alla folk på vår jord!
Lova hans namn! Prisa hans verk!
Hylla hans kärlek underbar!
Upplev den frid försoningen ger
i Jesu Kristi namn.

Upplev gemenskap, glädje och frid
i Jesu Kristi namn.
Frälsningens gåva kärleken bär,
en nåd för evig tid.
Gud är god! Gud är god!
Sjung hans lov alla folk på vår jord!
Lova hans namn! Prisa hans verk!
Hylla hans kärlek underbar!
Upplev gemenskap, glädje och frid
i Jesu Kristi namn.