Adventkyrkan

SAMS

Menu

Till dig Herre tar jag min tillflykt - ljudfil

Till dig Herre tar jag min tillflykt - ljudfil

Text: Ps. 31:2,3
Musik: Therése Karlsson

Till dig Herre tar jag min tillflykt.
Låt mig aldrig komma på skam.
Till dig Herre tar jag min tillflykt.
Låt mig aldrig komma på skam.
Befria mig genom din rättfärdighet.
Böj ditt öra till mig.
Befria min genom din rättfärdighet.
Böj ditt öra till mig.

Böj ditt öra till mig.