Adventkyrkan

SAMS

Menu

Styrkt av dig var dag

Styrkt av dig var dag

Text och musik: Barbro Dreje

Jag blir styrkt av dig var dag
och din Ande fyller mig helt visst.
Jag blir styrkt av dig var dag
och din Ande fyller mig.
Och när allting synes mörkt och grått och trist.
Jag prisar dock ditt namn.
Då blir jag styrkt av dig på nytt
och din Ande fyller mig.

Jag blir glad på nytt var dag
av din Andes glädjefyllda bud.
Jag blir glad på nytt var dag
av din Andes glada bud.
När i mitt inre allting synes tomt och kallt
jag prisa vill ditt namn.
Då får jag tusenfalt igen
och din Ande fyller mig.