Adventkyrkan

SAMS

Menu

Stanna upp ett tag

Stanna upp ett tag

Text: Ewa-May Lindström
Musik: Irene Hermansson

I en grå februari eller marsdag
vill jag stanna upp ett tag
lyssna till den inre röst
som så många gånger gett mig tröst.
O måtte jag då leva så
att mitt ord och min handling må
visa vägen vilken Gud vi har
som vi alla får lov att kalla Far.

Uti dikten jag vittna får
om den Herren Gud som rår
uti syd och uti nord
såväl i himmel som på vår jord.
Han vill oss alla
hem till Fadershuset kalla
och på jordelivets stråt
vill han att vi ska följas åt.

Ge vår nästa lite stöd,
dela med oss av vårt bröd
och i kärlek göra allt
som vår fader oss befallt.
När vi så vårt bästa gör
det Guds goda hjärta rör
Hans välsignelse vi får
och fullkomlig glädje når.