Adventkyrkan

SAMS

Menu

Sjung till Herrens ära

Sjung till Herrens ära

Text och musik: Marianne Ingheim Rossi

Sjung till Herrens ära en ny sång om Hans kärlek.
Lova Herrens namn för Han är värdig all vår pris.
I evighet vill vi sjunga till Hans ära. 
Vi prisar Honom för all Hans kärlek, 
allt Han har gjort för oss.