Adventkyrkan

SAMS

Menu

Sjung och spela till Guds ära

Sjung och spela till Guds ära

Text och musik: Lars Engdahl

Att sjunga till Guds ära, att spela till hans lov: *i sommartid, en ljuvlig tid, det är Guds stora nåd. Kom ung och gammal sjung nu med i kören som till himlen bär. Med sång och spel vi prisar Gud, vi tackar för hans nåd. Att sjunga till Guds ära, att spela till hans lov: i sommartid, en ljuvlig tid, det är Guds stora nåd!

Att sjunga till Guds ära, att spela till hans lov: *i vårens tid, en ljuvlig tid, det är Guds stora nåd. Kom ung och gammal sjung nu med i kören som till himlen bär. Med sång och spel vi prisar Gud, vi tackar för hans nåd.  Att sjunga till Guds ära, att spela till hans lov: i vårens tid, en ljuvlig tid, det är Guds stora nåd!

Att sjunga till Guds ära, att spela till hans lov: *på sabbatstid, en helig tid, det är Guds stora nåd. Kom ung och gammal sjung nu med i kören som till himlen bär. Med sång och spel vi prisar Gud, vi tackar för hans nåd. Att sjunga till Guds ära, att spela till hans lov: på sabbatstid, en helig tid, det är Guds stora nåd!

 

* Välj text efter omständigheterna!