Adventkyrkan

SAMS

Menu

Se, Han kommer

Se, Han kommer

Text: Upp. 1: 4-7
Musik: Hans-Olov Stagling

Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.
Hem till glädjen tar han med oss.
Tänk att snart få vara där!

1. Hans eget löfte kan alla lita på.
”Jag kommer åter i ändens tid.”
Så lyssna alla till Herrens budskap,
hans ord är vägen till evig frid.
Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.

Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.
Hem till glädjen tar han med oss.
Tänk att snart få vara där!

2. Ja, han är hjälten som kuvat döden.
Han banat vägen från grav till liv.
Han är uppståndelsen och själva livet.
Det hoppet, Herre, mitt hjärta giv.
Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.

Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.
Hem till glädjen tar han med oss.
Tänk att snart få vara där!

3. Han med sin kärlek har köpt sig rätten
att styra världen, han kronan bär.
O, styr mitt hjärta till frid och kärlek
så jag kan spegla ditt rike här.
Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.

Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.
Hem till glädjen tar han med oss.
Tänk att snart få vara där!

4. Oss alla älskar han, och han har löst oss
från våra synder på korsets stam.
Du gick i döden, men gav oss livet.
Tack för din gåva, Guds offerlamm!
Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.

Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.
Hem till glädjen tar han med oss.
Tänk att snart få vara där!

5. Vi är hans präster och vi får vittna
om frälsningskraften i Jesu namn.
De vilsna mänskor vi tar vid handen
vi leder hemåt till Faderns famn.
Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.

Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.
Hem till glädjen tar han med oss.
Tänk att snart få vara där!

6. På himlens skyar skall Jesus komma
och ses av alla på denna jord.
Och de som älskar sin frälsarkonung
blir alla bjudna till Faderns bord.
Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.

Se, han kommer, ja, han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.
Hem till glädjen tar han med oss.
Tänk att snart få vara där!

7. Till dig som stapplar han räcker handen,
vill ge dig styrka för varje dag.
Och han vill se dig på himlastranden,
och höra orden: Se, här är jag!
Se, han kommer, ja han kommer!
Snart är Jesus Kristus här.
Hem till glädjen tar han med oss.
Tänk att snart få vara där!