Adventkyrkan

SAMS

Menu

Sakarias lovsång - ljudfil

Sakarias lovsång - ljudfil

Text: Luk. 1: 68-79
Musik: Hans-Olov Stagling

Välsignad vare Herren,
välsignad Israels Gud,
som besöker sitt folk med frihet,
välsignad vare Gud.
Sin frälsning nu Han ger oss
i sin tjänare Davids släkt,
som profeter länge lovat;
välsignad Jakobs Gud.

I alla våra dagar
får vi tjäna Honom nu,
i trygghet och i renhet,
i Hans rättfärdighet.
Och Du, mitt barn, skall kallas
den Högstes profet,
ty Du går före Herren
och banar väg för Gud.

Så skall Hans folk få veta
att frälsningen är här
med förlåtelse för synder
genom Guds barmhärtighet.
Han skall komma ner i mildhet
till oss från himlens höjd,
en soluppgång för alla
i dödsskuggans mörka land
och styra våra fötter på fredens vägar in.
Välsignad vare Herren, välsignad vare Gud.