Adventkyrkan

SAMS

Menu

Sabbatsafton

Sabbatsafton

Text: Astrid Wiklander (1971)
Musik: Gösta Wiklander (1994)

1. Stillheten kommer i aftonglöd. Veckan är slut än en gång.
Mor vill oss bjuda av sitt överflöd. Far oss förenar i aftonsång.

2. Allting är fejat från golv till tak. Sabbat skall firas i stugan.
Sångerna klingar från vårt gemak. Lyssnar gör till och med flugan.

3. Alla skall delta i ord och bön. Ingen har lust att sova.
Far tar sin Bibel och läser om lön som alla skall få som gåva.

4. Sabbatsafton med ro och frid, dröj hos oss kvar jag beder.
Minnet från Eden till evig tid, klarast bland jordiska seder.

5. Sabbat i himlen skall firas en gång. Då skall vi klädas i vita kläder.
Alla ska sjunga den nya sång. Alla ska mötas från jordens städer.