Adventkyrkan

SAMS

Menu

Ropa till mig - ljudfil

Ropa till mig - ljudfil

Text: Psaltaren 50:15
Musik: Vivianne Carlsson

Ropa till mig när du är i nöd,
jag skall rädda dig.
Ropa till mig när du är i nöd,
jag skall rädda dig,
och du skall ära mig,
och du skall ära mig.
Ropa till mig när du är i nöd,
jag skall rädda dig.
Psaltaren femti, vers femton.