Adventkyrkan

SAMS

Menu

Prisa Herren alla länder

Prisa Herren alla länder

Text: Psaltaren 117
Musik: Hans-Olov Stagling

Prisa Herren alla länder,
lova honom alla folk.
Väldig är hans godhet mot oss,
evig är Herrens trofasthet.
Prisa Herren alla länder.
Lova honom alla folk.
Väldig är hans godhet mot oss,
evig är Herrens trofasthet.