Adventkyrkan

SAMS

Menu

Om inte Herren bygger huset - ljudfil

Om inte Herren bygger huset - ljudfil

Text: Psaltaren 127: 1-2 (Bibel 2000)
Musik: Andrei Tajti

Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves.
Om inte Herren vaktar staden är väktarens vaka förgäves.
Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila,
ni som sliter för ert bröd.
Men sina vänner,
men sina vänner ger Herren framgång.