Adventkyrkan

SAMS

Menu

Nu är Pingst och härlig vår

Nu är Pingst och härlig vår

Text: Stina Eklund Pettersson
(Sång vid ungdomskonferensen i Braås pingsten 1934)
Dansk mel: O, du sköna ungdomstid ur Sions Sånger 561

Nu är Pingst och härlig vår.
Lunden uti vårdräkt står,
Skogens fåglar gladligt sjunga.
Uti slutna led vi unga
samlas till en högtid stor.
Glädjen i vårt hjärta bor.

Vi vill höja lovsångs ljud
till vår Frälsare och vår Gud
för allt stort och skönt i livet,
som av Herren blir oss givet.
Uti ljuvlig ungdomsvår,
då av lust vårt hjärta slår.

Pingstens ande, helig, god
giver styrka, heligt mod.
Mod att höja korsets fana,
tåga fram på ljusets bana,
kämpa för en evig frid
i den sköna ungdomstid.