Adventkyrkan

SAMS

Menu

Ni skall få kraft

Ni skall få kraft

Text: Apg 1.8, Joh 20:21
Musik: Hannu Huhtala

Men ni skall få kraft, kraft, kraft,
den helige Ande ger jag er.
Och ni skall vittna om mig,
och ni skall vittna om mig.
Som Fadern har sänt mig så sänder jag er,
och ni skall vittna om mig, vittna om mig.