Adventkyrkan

SAMS

Menu

Ni är ett utvalt släkte - ljudfil

Ni är ett utvalt släkte - ljudfil

Text: 1 Petr. 2: 9
Musik: Vivianne Karlsson

Ni är ett utvalt släkte.
Kungar och präster, Guds eget folk.
Ni är ett utvalt släkte, ett heligt folk
som skall förkunna Hans storverk
som skall förkunna Hans storverk
Ni är ett utvalt släkte, Guds eget folk.

Ni är ett utvalt släkte.
Kungar och präster, Guds eget folk.
Ni är ett utvalt släkte, ett heligt folk.
Han har kallat er från mörkret
till sitt underbara ljus
Ni är ett utvalt släkte, Guds eget folk.