Adventkyrkan

SAMS

Menu

När jag vaknar

När jag vaknar

Text & musik: Vivianne Karlsson

1.När jag vaknar på morgonen då frågar jag såhär: 
Hur kan idag jag få vara en liten missionär 
som sprider kärlek och glädje, frid, 
tålamod till alla som bor på vår jord.

Refr.: Och då svarar Jesus så: Jag skall alltid med dig gå 
tills i himmelen allt en dag är klart. 
För då kommer jag igen och hämtar alla till mig hem. 
Vilken dag! Det skall bli underbart.

2.När jag vaknar på morgonen, då frågar jag såhär: 
Hur kan idag jag få vara en liten missionär. 
Sprida vänlighet, godhet och trofasthet, 
visa ödmjukhet och självbehärskning med.