Adventkyrkan

SAMS

Menu

Nåd som saknar gräns

Nåd som saknar gräns

Text och musik: Lars-Gustaf Larsson

Att bli fylld av Guds kärlek, att bli gripen av hans nåd.
Att bli ren och förlåten, att bli barn i himmelen.
Det är nåd ingen mäter, det är nåd som saknar gräns
då den rör ett mänskohjärta, blir hon fylld av Kärleken.

Att bli fylld av Guds Ande, att bli fri från all sin synd.
Att bli ren inför Herren, att bli född på nytt igen.
Är att dö bort från jaget, är att lämna allt till Gud.
Att bekänna all sin svaghet, alla brott mot Herrens bud.

Att bli fylld av Guds Ande, att bli gripen av hans nåd.
Att bli ren och förlåten, att bli barn i himmelen.
Det är nåd ingen mäter, det är nåd som saknar gräns
då den rör ett mänskohjärta, blir hon fylld av Kärleken.